• تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان سخنان بزرگان و مستندها گروهسخنان بزرگان و مستندها ارسال کرده است July 4, 2014 11:25 am

  http://persian-star.net/1392/10/14/ElhamBakhsh21/ElhamBakhsh21_Persian-Star.net_018.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave بروزرسانی‌ای منتشر ساخت June 6, 2014 1:23 pm

  http://ravvan.com/UserUpload/Image/1%282%29.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave ارسالsmiley3462 بهتنها October 12, 2014 3:14 pm

  @itan ایمان داشته باش که کمترین مهربانی ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشوند ،
  پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است . . . ؟
  http://www.dailyorganizedchaos.com/wp-content/uploads/2010/02/valentine-pink-roses.jpg?w=519&h=492

  cute love wallpaper cute love wallpapers,pictures,photos

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان جهان شناسی و علوم و عکس گروهجهان شناسی و علوم ارسال کرده است July 18, 2014 12:13 pm

  بزرگترین آینه طبیعی جهان٬ بولیوی

  http://iranvij.ir/group/email/92/mordad/12/Amazing%20Places/amazing-places-3-1.jpg
  http://iranvij.ir/group/email/92/mordad/12/Amazing%20Places/amazing-places-3-2.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عاشقانه ها گروهعاشقانه ها ارسال کرده است July 11, 2014 11:53 am

  خـوشبختی یـعنی:

  در خـاطر کـسی مـاندگاری کـه….

  لـحظه هـای بـودنت را بـا تـمام دنـیا مـعامله نـمیکند…!
  http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Namayesh-Ehsas19/20.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عاشقانه ها گروهعاشقانه ها ارسال کرده است July 4, 2014 11:14 am

  http://mj2.persianfun.info/img/93/2/Imajh2/10169162_287158558127890_1704441702973557171_n.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عارفانه ها گروهعارفانه ها ارسال کرده است July 4, 2014 11:39 am

  دلـم نـه عـشق مـیخواهد نـه احـساسات قـشنگ…

  نـه ادعـا هـای بـزرگ نـه بـزرگهای پـر ادعـا…

  دلـم یـک دوسـت مـیخواهد کـه بـشود بـا او حـرف زد…

  و بـعد…

  پـشیمان نـشد !!!

  http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas17/26.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عاشقانه ها گروهعاشقانه ها ارسال کرده است June 6, 2014 10:40 am

  قلب ، مهمانخانه نيست که آدم ها بيايند
  دو سه ساعت يا دو سه روز توي آن بمانند و بعد بروند
  قلب ، لانه ي گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود
  و در پاييز باد آن را با خودش ببرد
  قلب؟ راستش نمي دانم چيست،
  اما اين را مي دانم که فقط جاي آدمهاي خيلي خوب است!

  http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-2013605651016193631383566305.4029.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان سخنان بزرگان و مستندها گروهسخنان بزرگان و مستندها ارسال کرده است June 27, 2014 9:03 am

  http://dc348.4shared.com/img/c79FbIJW/s7/0.7289712854476332/261539_297193993730478_1498163.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان سخنان بزرگان و مستندها گروهسخنان بزرگان و مستندها ارسال کرده است June 27, 2014 9:21 am

  بزرگترین لذت در زندگی،

  انجام دادن کاری است که مردم می گویند از عهده آن بر نمی آیی …

  لذت بخش ترین کار دنیا

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عاشقانه ها گروهعاشقانه ها ارسال کرده است June 27, 2014 9:15 am

  وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد

  هیچ فاصله ای دور نیست

  هیچ زمانی زیاد نیست

  و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند

  محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است !!
  http://images.persianblog.ir/506141_Iog5piWx.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عاشقانه ها گروهعاشقانه ها ارسال کرده است July 4, 2014 11:27 am

  گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عارفانه ها گروهعارفانه ها ارسال کرده است July 4, 2014 11:37 am

  خداوند عشق است….

  عشقی که بعد از نفوذ به درون ما….

  نرم می کند، ناب می کند، تازه می کند، بازسازی می کند،

  و درون آدمی را دگرگون می کند….

  نیروی اراده انسان را دگرگون نمی کند….

  زمان انسان را دگرگون نمی کند….

  عشق دگرگون می کند!

  زیرا عشق خداوند است….

  و خداوند، عشق…!

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان عاشقانه ها گروهعاشقانه ها ارسال کرده است July 4, 2014 11:22 am

  http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Namayesh-Ehsas-20/20.jpg
  مردی که دوست‌اش داری را به من معرفی کن
  تا به او عاشق تو بودن را بیاموزم
  مهم نیست آن مرد من نیستم
  مهم این است؛ کسی کمتر از «عشــق» به تـو نگوید!

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان جهان شناسی و علوم و عکس گروهجهان شناسی و علوم ارسال کرده است July 18, 2014 12:24 pm

  Mendenhall Ice Caves, Juneau, Alaska | غارهای یخی مندن هال٬ آلاسکا

  Antelope Canyon, USA | تنگه آنتلوپ٬ آمریکا

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان جهان شناسی و علوم و عکس گروهجهان شناسی و علوم ارسال کرده است July 18, 2014 12:17 pm

  Red Beach, Panjin, China | ساحل سرخ٬ چین

  Bamboo Forest, Japan | جنگل بامبو٬ ژاپن

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان سخنان بزرگان و مستندها گروهسخنان بزرگان و مستندها ارسال کرده است July 4, 2014 11:26 am

  http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Daricheh2/14.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان سخنان بزرگان و مستندها گروهسخنان بزرگان و مستندها ارسال کرده است July 4, 2014 11:19 am

  http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Elham-Bakhsh17/39.jpg

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  @hannnane آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
  هر انسان لبخندی از خداست و تو زیبا ترین لبخند خدایی
  عزیــــــــزم تولــــدت مبـــــــــارک

 • تصویر نمایه mehrave
  @mehrave-amiri
  امتیاز : 338796
  flowerstar_medal_gold_red

  mehrave یک به روز رسانی جدید در گروه نشان اخبار و مدها گروهاخبار و مدها ارسال کرده است July 18, 2014 12:21 pm

  ترسناک ترین دلباختگان دنیا را ببینید
  یکی از عجیب ترین ازدواج های در طول سال های اخیر بزودی در سوئد صورت می گیرد.
  یک زن خون آشام که نامزدش را برای نوشیدن خونش کشت و یک مرد آدم خوار که همسر خود را کشت و گوشتش را خورد، در یک بیمارستان روانی، عاشق یکدیگر شده و می خواهند ازدواج کنند. ایسکاین جانسن 33 ساله و میشل گوستافسون 23 ساله هم اکنون در مکانی با…[بیشتر بخوانید]